Akoranga mōkitokito | papawai 001_600

id kupu eng
01 te the
02 a particle
03 aroha to love
04 atu away from
05 whakaaro to think
06 e particle
07 i past tense marker
08 tēnā koe thank you
09 tauira student
10 ako to study
11 o of
12 u short vowel sound
13 aotearoa new zealand
14 e mihi ana mō tēnā thanks for that
15 rangimārie peaceful
16 aha what
17 he a an some
18 whakapono faith
19 whakarongo to listen
20 tātau we
21 ana particle
22 ka particle
23 he waka eke noa a shared resource
24 nau mai haramai piki mai welcome welcome welcome