Akoranga mōkitokito | papawai 003_600

akoranga mōkitokito | papawai 003_600

id kupu eng
01 ha hey
02 ka particle
03 haka haka
04 manawa heart
05 ranginui sky father
06 ma short sound
07 na a passive ending
08 manga stream
09 manaakitanga hospitality
10 tangata person
11 pa short sound
12 ra short sound
13 ei e mara hey friend
14 tama boy
15 whakarongo mai listen to me
16 ta short vowel sound
17 wa short vowel sound
18 taea tyre
19 hika mā gosh
20 raraunga data
21 nga a suffix
22 wha short sound
23 he pai rangi tahi the beauty of a single day
24 ka rawe choice