002_180: 80x kupu māori

haka - haka

id kupu translation
81 hangarau technology
82 hao catch
83 hāora hour
84 hapū clan
85 hara foul
86 haramai welcome
87 hau wind
88 hauhū frost
89 haumi to join
90 haurua half
91 hauwhā quarter
92 to be wrong
93 hea where
94 hei for
95 heneti cent
96 heu to shave
97 fishing
98 hia how many
99 hiahia to wish for
100 hinengaro mind
101 spade
102 hoa friends
103 hoatu to give away from
104 hoe to paddle
105 hōiho horse
106 hoko to buy
107 homai pass it to me
108 hou feather
109 hou new
110 shoe
111 hua egg
112 huarahi street
113 hui event
114 huka sugar
115 hunga group of people
116 ihi power
117 iho down
118 iho essence
119 ihowā jehovah
120 ihu nose
121 ika fish
122 ina when
123 inā see here
124 ināianei now
125 ingoa name
126 inu to drink
127 io nerves
128 ipu vase
129 ipurangi internet
130 ira dot
131 iro maggot
132 iti small
133 iwa nine
134 iwi tribe
135 to be on
136 kaha energetic
137 kāhore no, not
138 kai food
139 kaiako lecturer
140 kāinga home
141 kāo no
142 kāore no
143 kapu cup
144 kapua cloud
145 karanga calling to guests
146 kararehe animal
147 karu eye
148 kātahi then
149 kāti stop
150 kau cow
151 kaua do not
152 kauae chin
153 kaumātua elderly man woman
154 kaupapa plan
155 kaute to count
156 already
157 kea mountain parrot
158 kei Verbal particle
159 kete basket
160 keu trigger