005_180: 80x kupu māori

rui - to shake

id kupu translation
321 rite to be equal
322 riu valley
323 stick insect
324 roa long
325 rohe boundary
326 rongo to feel
327 rōpū groups
328 rorohiko computer
329 roto in
330 rou to dredge
331 to sow
332 rua two
333 rui to shake
334 rūma room
335 runga on
336 to tackle
337 tae to arrive
338 taea tyre
339 taha side
340 tai seaward
341 tāiki wicker basket
342 tākaro to play
343 take topic to
344 takoto to lie down
345 tāku my
346 tama son
347 tamāhine daughter
348 tamaiti child
349 tamariki children
350 tana her
351 tāne men
352 tangaroa god of sea
353 tangata person
354 tāngata people
355 tangi to cry
356 tangihanga funeral
357 tango subtract
358 tao to cook
359 taonga treasured possession
360 tapu not to be touched
361 tāra dollar
362 tata close
363 tātai calculation
364 tatau count
365 tātau we
366 tātou three or more people
367 tau year
368 tāu your
369 taua that
370 tāua we
371 tauira student
372 tea pale
373 teina junior relative
374 tekau ten
375 tekau mā rua twelve
376 tekau mā tahi eleven
377 tēnei this
378 tērā that over there
379 tere quick
380 tētahi a
381 tea
382 tia deer
383 tiaki to care for
384 tika correctly
385 tikanga plan
386 tīmata start
387 tino very
388 tino rangatiratanga independent chiefly authority
389 tio freezing
390 tipuna ancestor
391 titiro to look
392 tiu to soar
393 your
394 toa to shop
395 tohu signal
396 toi art
397 tokomaha many
398 tōku my
399 tōna his her
400 tonga south