006_180: 80x kupu māori

toru - three

id kupu translation
401 tono request
402 tonu almost
403 toro to visit
404 toru three
405 toru tekau thirty
406 tou anus
407 tōu your
408 stand
409 tuahine sister of a man
410 tuakana senior relative
411 tuarua second
412 tuatahi first
413 tuatoru third
414 tui parson bird
415 tukuna submitted
416 tungāne brother of a female
417 tupuna grandparent
418 tūrangawaewae place to belong to
419 ture law
420 tūturu to be authentic
421 ū to be firm
422 ua to rain
423 uaua difficult
424 ue to shake
425 uhi to spread
426 uho core
427 ui to ask
428 uka coin
429 uku soap
430 uma chest
431 umu earth oven
432 uri seed
433 uru to enter
434 uta ashore
435 utu to repay
436 utu-ā-wiki wage
437 utukore free
438 time
439 wae leg
440 waea atamai smart phone
441 waenganui between
442 waewae feet
443 wāhi place
444 wahine woman
445 waho out
446 wai who? whom?
447 waiata to sing
448 wairua spirit
449 waka boat
450 wao bush
451 wareware to forget
452 waru eight
453 liquid
454 whā four
455 whā tekau forty
456 whaea mother
457 whai to chase
458 whaikōrero speech making
459 whakaae to agree
460 whakaaro to think
461 whakahaere lead to
462 whakamaua to put on
463 whakapai to bless
464 whakapapa ancestry
465 whakapono to believe
466 whakarea to multiply
467 whakarongo to listen
468 whakatata to cease
469 whakawehe to divide
470 whānau family
471 whanaunga relatives
472 whāngai to feed
473 whare house
474 whē stick insect
475 whea where
476 whenua land
477 whitu seven
478 whū wow
479 gee
480 wiki week