05_60 80x kīwaha māori

id kīwaha idiom
321 kua rite, he pawa tēnā agreed, that’s a leading question
322 kāore e kore he riu roa he riu whānui without a doubt a long wide valley
323 ko te rō he angiangi mū a stick insect is a thin insect
324 kāore e roa ka wera tō pūngene it wont be long till your sleeping bag is warm
325 he pono koia koinei te rohe o he nui ngā kiwi is it really possible this is the region of a lot of kiwi
326 taihoa kia rongo koe i ngā tohutohu wait until you hear the instructions
327 tēnā, ko wai hei waha mō tēnei rōpū now then, who will be the spokesperson for this group
328 ināianei he rorohiko te matapihi ki te ao matahiko now computers are the window to the digial world
329 haere mai ki roto come inside
330 nā i tuku ia te rou ki raro i te moana then he dropped the dredge into the ocean
331 i rū te kaiahuwhenua i te kakano i raro i te whenua the farmer sewed the seed in the ground
332 e rua e rua haere mai ināianei both of you, come here now
333 i rui te kaiahuwhenua i te kakano i raro i te whenua the farmer sewed the seed in the ground
334 aē marika kei te nahanaha tō rūma moe amazing your bedroom is tidy
335 kāti te pekepeke i runga i te moenga stop jumping on the bed
336 e tā mā he pō mahana tēnei friends, this is a warm night
337 kua tae atu o hoa have your friends arrived
338 na te nēra i whao te taea a nail had perforated the tyre
339 kei te taha o tōku pāpā on my fathers side
340 kia mātaratara ki tai it will be cold on the shore
341 ki te hanga he tāiki, i tiki ētahi ake i te wao to make a tāiki i fetched some vine from the forest
342 i tākaro ngā tamariki ki te kite. the children played with a kite
343 he take hakirara a trivial matter
344 ko Papatūānuku e takoto nei the earth mother lies beneath us
345 he tika tonu tāku its the truth believe me
346 ko tama-nui-te-rā te ingoa o tērā whētu the sun’s name is tama-nui-te-rā
347 tokohia āna tamāhine how many daughters does he have
348 he tamaiti tāku i have a child
349 tokohia āna tamariki how many children does he have
350 kei tana honotahi ia i te ao, i te pō she’s on linkedin day and night
351 ko ia tāu tāne? is he your husband?
352 ko Tangaroa he tamaiti o Ranginui rāua ko Papatūānuku Tangaroa is a child or the sky father and earth mother
353 he ātaahua te kaha o tēnei tangata this person has a beautiful energy
354 koirā te āhua o te tangata that is the nature of people
355 whakaheke i te tangi turn down the volume
356 ko te nuinga o ngā tangihanga tuku iho kei runga i te marae most traditional tangihanga are carried out on the marae
357 mai te whitu tango te toru, ka whā seven minus three is four
358 ka tao ngā kaitunu kai i te kīhini hou the chefs cook in the new kitchen
359 ka whakamaua e rātau he taonga ki a ia they presented her with gifts
360 kei te raki to mātou maunga tapu our sacred mountain is in the north
361 kotahi tāra one dollar
362 ināia tata nei kua hōhā au ki tiriata recently I have gotten bored with youtube
363 i tātai ia te uaua o mai te whitu tango te toru he calculated the value of seven minus three
364 i tatau au ngā rima tae noa aku ki te rima tekau I counted up to fifty in fives
365 nā e hika āwhea ta tātau hui now friend when is our meeting
366 huihui tātou ka tū, wehewehe tātou ka hinga united we stand, divided we fall
367 ā kō tonu ake nei i te tau ā tērā pōti soon it will be the year of the next election
368 e mara, he aha hoki tāu friend, whats your problem
369 me haere tahi tāua why dont we go together
370 ko tāua tatou tahi that makes two of us
371 kua tirohia ngā tāonga e ngā tauira the artefacts have been looked at by the students
372 ki a au nei he tea tēnā te tae to me that colour is pale
373 kua mutu tāku mahi i tōku teina my work has been finished by my younger sibling
374 whakaraua te rua me te rima ka tekau two times five is ten
375 whakaraua te rua me te ono ka tekau mā rua two times six is twelve
376 ā tekau mā tahi e haere atu ana au ki te taone nui at eleven I am going to the city
377 he wera tēnei wai this water is hot
378 na wai tērā kōrero who said that
379 kia tere te oma run quickly
380 koinei tētahi o aku tino kaituku waiata this is one of my favourite DJs
381 me whakaaro au, he tī māku let me think, a tea for me
382 ka oma te tia i te wao the deer runs in the forest
383 māku koe e tiaki i will look after you
384 e tika ana that is correct
385 kei a koe te tikanga its up to you
386 me tīmata tātou shall we start
387 he tino pai tō mahi youve done a good job
388 kaua e wareware i te tino rangatiratanga o te iwi Māori don’t forget about the self-determination of the māori people
389 tio ana te hau the wind was freezing
390 kaua e wareware o tipuna do not forget your ancestors
391 titiro ki tērā mea look at that thing
392 ka tiu te kea i te rangi the kea soars in the sky
393 hoki atu ki tō tūru go back to your seat
394 ka toa te wahine i te toa hokomaha the woman shops in the supermarket
395 na te tohu ka umere mātau at the signal we cheered
396 he tohunga ia ki te toi he’s an export at art
397 he tokomaha ngā whētu i te rangi there are a lot of stars in the sky
398 kua marū tōku ngākau my heart is broken
399 tōna pai nei so so
400 whakataka te hau ki te tonga cease the wind from the south