06_60 80x kīwaha māori

id kīwaha idiom
401 he aha tāu I tono ai what did you request
402 e mānenei tonu ana im still dithering
403 i haere atu ia ki te toro i tana tamāhine i a Wawe he went to visit his daughter wawe
404 e iwa, whakawehea ki te toru, ka toru four divided by two equals two
405 whakaraua te rima me te ona ka toru tekau five times six is thirty
406 e rere pāpā go faster dad
407 he aha tōu raruraru whats up with you
408 āwhinatia au kia tū help me stand up
409 awhinatia tāu tuahine ki te here ōna hū help your sister to lace her shoes
410 i whakamātuatia ia e tōna tuakana he was overshadowed by his brother
411 ko te wā tuarua tēnei i taraiwa koe ki te one this is the second time you have driven to the beach
412 ā te tuatahi o te marama on the first of the month
413 i tuatoru ia i te toa she came third in the championship
414 i kū mai ana ngā tui i te ata pō the tuis cooed before dawn
415 tukuna te wā me taea ako rātau given the time they should be able to learn
416 awhinatia tāu tungāne ki te whakakākahu help your brother to get dressed
417 kaua e wareware o tupuna do not forget your ancestors
418 ki a au ko Aotearoa kē te tūrangawaewae tika mōku for me, new zealand is the appropriate place for me
419 na rātau i waea te ture they called the law
420 ei e ipō nāu tūturu ahau now sweetheart i am wholly yours
421 kia ū ki te mauī keep to the left
422 e ua ana ki waho its raining outside
423 he mahi uaua tēnei this is tough work
424 ka ue te whare i te rū the house was shaken by the earthquake
425 ka uhi, a Rewi, i te pata Rewi spreads the butter
426 ka reka te uho o te nīkau the heart of the nīkau palm is sweet
427 ka ui, a Rewi, i te pātai Rewi asks the question
428 i hoatu ia he uka ki te ine tūnga waka he put some coins in the parking meter
429 tēnā, homai te uku please, pass me the soap
430 kua mamae toku uma I have a sore chest
431 kia tere ka maka te kai ki roto i te umu be quick put the food in the oven
432 ko au he uri o to mātou tupuna I am a descenden of our ancestors
433 kia uru atu mātau, ka peita te whare when we move in, we will paint the house
434 kia mākinakina ki uta it will be cold inland
435 nā e hika, kua utu koe i te nama now friend, have you paid the bill
436 e hia utu-ā-wiki kei te pīrangi i a koe how much weekly income do you need?
437 kaua e pōhēhē mai he mahi utukore tēnei don’t think this is a cost free work
438 ka taka te wā after a time
439 toro mai tō wae give me your leg
440 tukuna au me whakamahi au i to waea atamai please, let me use your smart phone
441 kei waenganui te waka o te whare me te one the waka is between the house and the beach
442 e waru ngā waewae o te pūngawerawera a spider has eight legs
443 ko hea tēnā wāhi whats the name of that place
444 nā e kare he wahine tāu now friend do you have a girlfriend
445 kawea atu ki waho take it outside
446 ko wai te takamua whos in front
447 me waiata tāua shall we sing a song
448 he ātaahua te wairua o tērā wahine this woman has a beautiful soul
449 he aha te utu mō te waka what is the price for the boat
450 nāku te kurī i kimi atu ki te wao I found the dog in the forest
451 mō taku hē i wareware sorry i forgot
452 e waru ngā weri o te wheke an octopus has eight tentacles
453 he aha te ingoa mō tēnā whē what is the name for that liquid
454 ā hauwhā ki te whā karaka te hui the meeting is at a quarter to four
455 neke atu i te whā tekau tara te utu o te kai the food costs more than forty dollars.
456 ka pai i whakarongo koe ki tōu whaea good you listened to your mother
457 nā whai anō no wonder
458 whakatakaina to whaikōrero kia pai rawa ki a koe rehearse your speech until you are satisfied
459 kāore au e whakaae i dont agree
460 pēhea ō whakaaro what do you think
461 kei te kāpene te whakahaere o te waka rererangi a captain controls the aeroplane
462 whakamaua ō hū put your shoes on
463 e te atua whakapainga ēnei kai god bless this food
464 he mea nui te whakapapa ki te whānau katoa genealogy is important to all families
465 te aroha te whakapono me te rangimarie love, hope, and peace
466 whakareatia te rua ki te toru, ka ono multiply two by three gives six
467 me whakarongo koutou you should listen
468 whakataka te hau ki te tonga cease the wind from the south
469 e whā, whakawehea ki te rua, ka rua four divided by two equals two
470 nā e hika, hōmai to rā whānau now friend, give your date of birth
471 i whanaungatia tāua, engari i mamao noa iho we are related, but only distantly
472 whāngaia te pēpi ki tana parakuihi give the baby his breakfast
473 kei raro te kūri i te whare the dog is under the house
474 ko te whē he angiangi mū a stick insect is a thin insect
475 nō whea koe where are you from
476 kāore e kore he whenua pukepuke without a doubt a hilly land
477 ka whakaoho au i a koe ā te whitu karaka. i’ll wake you at seven o’clock.
478 whū he whanokē ia wow hes an oddball
479 wī me hoko koha au mā tōku ipō gee I need to buy a gift for my sweetheart
480 tēnā e kō, ā tērā wiki now girlfriend, next week