1,000 essential legal terms

whakamāori ataata: [legal terms]

karanga mai 001

sources include, but not limited to: The Maori Legal Corpus, Victoria University

te reo english
abate māhaki
abate mārie
abate māriri
abate mauru
abduct kahaki
abduct kāhakitia
abortion kuka
abortion materoto
absence kei te āhua korekore
absence kore
absence kore e tae mai
absence korenga
absolute mārika
absolute authority mana tino rangatira
abut āki
abut kāpīpiti
abut karipapa
accede eke
acceptance haratau
acceptance manakohanga
accession ekenga
accessory akihehori
accessory to crime kaiuru hara
accident hauata
accident mate
accident compensation corporation komihana āwhina hunga whara
accident compensation corporation komihana āwhina i te hunga i aituātia
accident compensation corporation kaporeihana awhina hunga whara
accomplice hoa hara
account kaute
accountancy mahinga kaute
accountant kai maka whika
accountant kai tuhi whika
accounting mahi kāute
accounts receivable kaute nama atu
accusation kupu whakapae
acre eka
act of land confiscation hunga mahi muru whenua
ad infinitum ake tonu atu
adjacent āta piri
adjourn hiki
adjourn hiki
adjourned sine dia hiki mo tona wā
adjudicate kooti
administrator kaiwhakarite
adoption atawhai
adultery hemahema
adultery moe tāhae
adultery moepuku
adversary hoariri
advisor kaitohutohu
advocate kaitaunaki
advocated kauhau
age koroua
age kuia
agent aehana
agent aihana
agent eihana
agent atarangi
agent hoa kaiwhakahaere
agent kaiwhakahaere
agent māngai
agent of the crown kaiwhakahaere o te karauna
agm hui ā tau
agreement kupu whakaae
aircraft carrier kawe rererangi
aircraft carrier manuao hari waka rererangi
alias ingoa tango
alias ingoa whakakino
alienate hoatu
alienated ke tuku pewhea
alienee kaitango
all practicable steps mahinga katoa e taea ana
amendment menemana
analyst kaitātari
ancestor kahika
ancestor kau
ancestor kohika
ancillary āpiti
annexed apititia
annuity moni ā tau
antarctica kōpaka runga
antarctica moana-a-tia
antevesting date managa mai
apartheid kāwana kaikiri
appellant kaipīra
applicant kaitono
applicant kaiwhakapae
appoint hoatu tūranga
appointee kopounga
appointment kopou
appointment kopoutanga
apprehension hopukanga
apprehension hopunga
aquaculture ahumoana
arbiter kaiwhakatau
arbitration apitireihana
arbitration huarahi whakatau
architect kaihoahoa
architect kaiwhakahoahoa
architect kaimahere
arrest hāmene
arrest hopu e te ture
arrest hopukina e te ture
article kupu tohu
aspirations hiahia
assault huaki
assessed e tika ana kia utua
assessor āteha
assessor kai whakarite ture
assessors court kooti āteha
asset hua
assignors kaituku
assigns huaina
associated respondent hoa o te kaiwhakautu
assurance kupu tūturu
asylum seeker kairapu whakarurutanga
attorney-general atoni henera
attorney-general atone henara
auction akehana
auction maketetanga
auctioneer kai hoko akihana
audit kaute moni
authentication hāponotanga
author kaitito
authority kai whakahaere ture
authority kanoi
authority mana
authority mana whakaae
authority manatū
authority mana-ā-rohe
authority and jurisdiction over people mana tangata
authority and title over land and other taonga mana whenua
authority over a defined area of sea mana moana
authority over a defined area of sea mana-ā-tai
authority over an defined area of land mana-ā-uta
authority to speak on behalf of a community or people mana kōrero
autonomy mana motuhake
aware matāra
bailiff kaituku hāmene
balance sheet āhua o te pūtea
ballot māpere
bank account kaute peke
banker kai mahi moni
banker kai tiaki peke takotoranga moni
bankrupt kaihau
bankruptcy court kooti pēkerapu
bear interest a mana e apiti mai
become a king kingi
become the queen kuini
beneficial use mahia
beneficiary huanga
beneficiary kaipānga
beneficiary kaiwhiwhi painga
beneficiary kaiwhiwhi takuhe
best interests mea tika
bias haukume
bias mānihi
binding contract kirimana paihere
body corporate aka whaiaro
body corporate kamupene
bona fide purpose of ascertaining and verifying… kia ahei ai te mohio ki…
borrower kai nama
boundary aukati
boundary kaha
boundary kati
boundary kereteke
boundary kotikōti
boundary kotinga
breach mokotawhā
breach mokowā
bring an action akihana
building societies hunga whai pānga
cabinet minister minita
call-overs hui whakarite i te keehi
cancellation haukoti
candidate kaiwhakauru
canon kēnana
capacity kahapupuri
capital haupu rawa
capital kapitara
capital gains moni hua
captain kapene
captured hopukia
carrier kaiamo
carrier kaimau
casual employment mahi kohikohiko
caution kupu tūpato
caveat emptor kia tupato to kaihoko
cede momotu
census kaute nui
cestuis qui trustent hunga e tū ana
chairman heamana
charge kupu whakawā
charge here ā-utu
cheque haki
cheque haki pēke
chief assessor āteha matua
chief justice kai-whakarite-whakawā tumuaki
chieftainship arikitanga
circumstances or qualities of being māori māoritanga
citation kupu hautoa
citizen hitihena
citizen iwi whenua
citizen kai noho taone
civil hiwhiri
civil injury hara hiwhiri
civil servant kaimahi kāwanatanga
civil summons hāmene-hiwhiri
civil union partner hoa hononga ā-ture
claim kēhi
claim kokoraho
claim to land mātaotao
claimants kaikēreme
codicil apitinga ki te wira
coercion ainga
collective contract kirimana ā-tōpū
collector kaihokohoko
colonial secretary koronia hekeretari
colony koroni
colony korone
commerce commission kohimana tauhokohoko
commercial arumoni
commercial agreement kirimana pakihi
commission komihana
commission mana āpiha
commission of inquiry komihana rangahau
commissioner kaikomihana
commissioner of land claims kai wakarite o ngā whenua
commit adultery kaikairau
committal of a bill to select committee kōmititia
committee kōmiti
committee of appeal kooti pira
committee stage kōmititanga
common seal hiiri
common seal hīri
community hāpori
company director kaiwhakahaere umanga
compensation kamupeneheihana
compensation moni kapeneheihana
competence āheinga
competence momoho
complainant kaiamuamu
complaint amuamu
compounds hanga tikanga
concealment hunanga
concern anipā
condition aroaro
conditional heipūtanga
conditional purchase agreement kirimana hoko whai here
confidential matatapu
confiscation mahi raupatu
conflict of interest mahi kāi huanga
congregating and assembling hui
consider matutu
conspiracy hara whakatupu
conspiracy kanapirahi
conspiracy kara
constable katipa
constitution kaupapa a-ture
constitution kaupapatanga
constitutional arrangements kirimana ā-noho tahi
consul kairauhi
consul general kairauhi matua
consumer kaihoko mai
contract kānataraka
contract kataraka
contract kirimana
contract kirimene
contract konotaraka
contract for the disposition of land kirimana tuku whenua
conversion hurihanga
conversion arrangements mahi whakamoni paanga maramara
convicted mau i te ture
cooperation mahitahi
copy kape
copyright mana pupuri
copyright manatā
copyright manatarua
coroner kaitirotiro matewhawhati
coroner kaiwhakamātau tūpāpaku
coroner kaiwhakawā mō ngā tūpāpaku
coroner kaiwhakawā o te kōti mo ngā tupapaku
coroners court kōti mo ngā tupapaku
coroners court kōti ui
coroners court kōti uiui
coroners court kooti a te kaiwhakamātau tūpāpaku
corporation koporeihana
council kaunehera
councillors mema kaunihera
counsel hunga rōia
counsel hunga wawao
counsel kai wawao
counsel kaiāwhina
counsel kaimāngai ture
counsel kaiwawao
counsel māngai ture
counterclaim kerēme tāwari
counterfeit hanga hianga
counterpart hāngaitanga
court kōti ture
court kōti
court kooti
court clerk karaka
court martial kooti whakawā hōia
court of appeal kōti pīra
court of appeal kōti whakawā tuarua
court of competent jurisdiction kōti whaimana
court summons hāmene ā-kōti
courts kōti a tauiwi
covenant kawenata
creditor kai tuku moni
creditor kaitukunama
crime māhie
criminal ā-hara
criminal kirimina
criminal offence hara kirimina
criminal registrar kairēhita ā-hara
cross examination mahi uiui marire
crown entity hinonga karauna
crown of england karauna o ingarangi
culture ahurea
current asset hua watea
custody mana pupuri tamariki
de facto partner hoa moe māori
debenture kirimananama
debt collection agency kamupene kohikohi nama
debtor kaitangonama
decision kupu whakatau
declaration kupu whakaatu pono
deed mahinga
defamation heitara
defamation kōrero tara
default hapa
default summons hāmene whakaea nama
defect makenu
defence karo
defence kaupare hoariri
defendant kaikaro
defendant kaitawari
demeanour āhua
democracy kāwanatanga ā iwi
democracy manapori
deposition kuhinga kōrero tautoko
depositor kai kawe moni
depreciation haekenga uara
depreciation hekenga wāriu
descendant aitanga
descendant mangainga
descendant mokopuna
descendant momo
design hoa
detained me pupuru
detained aukatingia
development mahi ahuwhenua
dignity āhua rangatira
director kaiwhakahaere matua
disability mana kore
discharge a debt ea
discount hekenga utu
discount hoko whakaiti
disinterment hahunga
dispensation āta whakaako
dispose hoko atu
distress warrant mana muru
distributor kiritoha
district committees kōmiti o ngā rohe
district council kaunihera ā-rohe
district court kōti ā-rohe
district court kōti-a-rohe
district court kōti ā-takiwā
district court judge kaiwhakawā-a-rohe
disturbance āheihei
disturbance manioro
dividend hua pakihi ki te hunga whai tiri
dividends karawarawa i ngā moni hua
draft hanga
drunkeness mahi haurangi
due diligence mamahitanga tika
due process kia tika te ture
duties kawenga mahi
easement mana whai
elect kowhiri
elector kaipōti
embargo herepū
empire emepaea
employee kaimahi
employee kaitāuteute
employer kaitukumahi
employer kaiwhakawhiwhi mahi
employment mahi
employment court kōti mahi
employment court kooti a te mahi
enacted meingatia
entertainment hākari
entitled e whai tikanga ana
environment court kōti taiao
environment court kooti a te taiao
esquire ekoea
esquire hekoea
ethnic targeting aronga ā-iwi
european native agent kaiwhakahaere pakeha
evidence kōrero pukapuka
evidence kōrero me ngā tuhinga
evidence kōrero pā mai
evidence brief kupu kōrero
except haunga
exclude kapea
exclusion clause kupu tīpoka
execution hanganga [tiiti]
executive kaunihera whakahaere a te kāwanatanga
executor kaiwhakahaere wira
exploitation mahi nanakia
export ki tawahi
extortion apo
face to face kanohi ki te kanohi
fair trading hokohoko tika
FALSE horihori
false statement kōrero teka
false word kupu mamika
family court kōti ā whānau
family court kooti a te whanau
family court judge kaiwhakawā koti-a-whanau
family encumbrances hūnuku
fault haku
fault hakua
felony hara kōhuru
file konae
fires of occupation ahi mataotao
fires of occupation ahi tahutahu
fiscal envelope kōpaki o te karauna
fishing grounds mahinga mātaitai
fixed asset hua pūmau
food gathering place mahinga kai
forcible abduction of a woman kawe motu
forebear kauwheke
forensic e pā ana ki te whare whakawā
foresee events matakite
foreseeability kitea wawe
founding document kaupapa matua
franchise mana pōti
fraud hoko tāhae
freedom of association mana whakauru
friendly societies hunga hoahoa
frivolous hanga noaiho
full authority mana whiu
general henera
good faith principle kaupapa pono
goods hautaonga
goods kame
governance mana whakahaere
government kāwana
government kāwanataka
government interpreter kai whakamāori o te kawanatanga
governor general kāwana henera
governor general kāwana nui
governor-general kāwana tianara
grand jury huuri nui
grant karāti
grant karaati
grant karaatiti
grant koha āwhina
grant a crown grant karauna karāti
grounds on which a claim was based kaupapa mo aua keehi
guarantee kī taurangi
guarantee kupu taurangi
guarantor kaituku kupu taurangi
guarantor kaiwhakaoati
guardian hunga tiaki
guardian kaitiaki runaka
guardianship kaitiakitanga
guardianship mana tiaki
guilty mau tangetange
habitat kāinga
harassment inonoti
heirloom kura
held in trust here kai-tiaki
hereditaments heretitamete
high commission kainga māngai kawanatanga
high commissioner māngai kāwanatanga
high court kōti matua
high court kōti teitei
high court kooti teitei
hit and run aituā whara
hold in perpetuity mau
honour hōnore
ignorance kūare
illegal
illegal hē a-ture
illegal purchase hoko hē
illnesses and disabilities primarily affecting māori people and which have a spiritual origin mate māori
immigrants kaiheke
immigration manene
imprison mauhere
imprison without authority mihipirihana
imprisonment mauhere i te tangata
imprisonment maunga herehere
in lieu hei riiwhi
inadmissible e kore e whakaaea
incest irawaru
incest kaikaiātara
incest kai-whiore
income moni hua mai
incorporated society manatopu
incrimination kirimini
indictable offence hara kōti matua
indictment hāmene whakapae
indictment iniraimene
indictment iniraiti
indigenous people iwi taketake
indigenous rights mana tangata whenua
informant kaiwhaaki
infractions hara ririki
infringement offences hara
injured kinotia
injury prevention ārai whara
injustice kino
innocence harakore
inquest hui uiui mo te tupapaku
inquest officer āpiha uiui mo te tupāpaku
insanity āhua porangi
inspection ārohi
inspection mātakitanga
inspection mātātakitanga
inspector kaitirotiro
inspector kaititiro
insurance inihua
intention aronga
intention koronga
interest moni apiti
interest hua itareti
interest initarete
interest itareti
interim mo tēnei wā
international businesses hunga kaipakihi o te ao
interpreter kaiwhakamaori
intestate kore wira
introduce kōkiri
investment haumi pūtea
investment haumi
iwi control over the sea manamoana
jointly liable herenga tautokorua
judgment ki-whakawā
judicial committee kōmiti ture
jurisdiction mana tirohanga
jurisdiction mana o te kooti
jury huri
jury huuri
jury huri-whakauru
jury kōmiti whakawā
jury hunga whakawā
justice haepapa
justice hatihi
justice of the peace kai whakawā hatihi
justice of the peace kaiwhakawā mana iti
justice of the peace kaiwhakawā tumatanui
justice of the peace mana whakaāio
justice select committee kōmiti whaiti ā-ture
labour mamahi
land claim kerēme whenua
land holder kaipupuri whenua
land management trust ahu whenua
land over which rights are held by more than one iwi kāinga tautohe
landcare research manaaki whenua
landlord kaituku rihi
law teacher kai whakaako ture
law-abider kai mahi ture
lawgiver kai whakatakoto ture
law-giver kai hoatu ture
lay-by hoko tapui
legal a-ture
legal adviser hoa rōia
legal advisor kaitohutohu āhuatanga ture
legal advisor kaiwhakamahuki ture
legal advisor kaiwhakamārama ture
legal aid awhina pūtea rōia
legal aid awhina ture
legal aid awhina-a-moni
legal court kōti whakamana
legal executive kaiwhakahaere ture
legal information kōrero ture
legal obligations kawenga
legal process hātepe ture
legal representative kai māngai a ture
legislation hanganga ture
lend hoatu taurewa
lending powers mana tuku moni
lessee kai utu rēti
lessee kaitango rīhi
lessee kai riihi whenua
lessor kairīhi
lessor kaituku i te rīhi
lessor kaitukurīhi
lessor kai riihi
liability eketanga kaumahatanga
libel kupu whakakino
licensed interpreter kaiwhakamāori whai raihana
life principle mauri
life-force mauri-ora
life-force mauri ora
line of descent aho
line of descent kāwai
line of descent kāwei
line of descent hiwi
liquor restrictions kati mo te waipiro i whakakorea
litigation kerēme
local authority mana ā rohe
local committee chairman kai kōmiti kaainga
local self government kāwanatanga-ā-rohe
long-term investment haumi roroa
look after manaakitia
loss makeretanga
loyalists kupapa
maintenance moni
make convictions hāmenehia tonu te hunga hara
make laws hanga ture
malice kaikino
malpractice maukino
management mahi whakarite
mandamus manateihama
mandate mana kokiri
manslaughter hara patu
manslaughter matenga pokerehū
māori affairs committee kōmiti mō ngā mea māori
māori council kaunihera māori
māori land administrator kaiwhakahaere mo ngā whenua maori
māori land court kōti whakawā whenua māori
māori land court kooti whakawā whenua maori
māori land court assessors kaiāpiha
māori local authorities kōmiti-a-iwi
māori tradition āhuatanga māori
māori trustee kaitiaki māori
mareva injunction aukati i te hokohua pakihi
marine reserve āpure moana
market mākete
marriage mari
married marena
marry marina
measure meiha
mediation mahi takawaenga
mediation conference hui takawaenga
mediator kaitakawaenga
mediator kaiwawao takawaenga
member of the house of representatives mema o te rūnanga nui
members of parliament mema pāremata
memorandum memoriara
memorial memoriara whakamaharatanga take
merger hanumitanga
migration heke
minister of education minita mō ngā kura
minister of lands minita mō ngā whenua
minister of māori affairs minita māori
minister of public works minita mō ngā mahi nunui
ministry of transport manatu waka
minor offence hara iti
minor offence hara namunamu
minor offence haraiti
minutes miniti
misconduct mahi he
misdemeanor mihitimina
mistake hēanga
money changer kai hohoko moni
money changer kaiwhakariterite moni
money paid for the use of borrowed money huamoni
moneys from alienation moni hoko whenua riihi
morsels mokamoka
mortgage mōkete
mortgagee kai mōkete
mortgagee kaitangomōkete
mortgagor kaitukumōkete
murder kōhuru
murder kōhurutanga
murder kōhurutia
murder mate
murderer kaikōhuru
national archives of new zealand huinga puranga o te motu
nationality iwi tūturu
native appellate court kōti pīra whenua māori
native circuit court kooti māori
native circuit court kōti whakawā
native commonage kainga māori
native land court kōti whenua māori
native minister minita o te mahi a te kawanataka
native owners māori whaitake
natural death mate tarāwhare
nature of the care āhuatanga ā-tiaki
negligence mahue noa
neighbour hoa noho
neighbour kiritata
no claim as of right kāore he mana motuhake
not guilty kāore au i hara
not negotiable he rau tahua
not negotiable kaua i tua atu i te ingoa e mau nei
not negotiable kia tapu
notice kupu whakaatu
novelty mea tauhou
nuisance hōhā
nuisance kīrea
nuisances mea kikino
null and void kaua e mana
numerous forms of misbehaviour hara huhua
nz government gazette kāhiti
objection kupu whakahē
objection epa
objectionable houhou
objector? kaiwhakahe
observer kaimātakitaki
offence of eating food products from restricted lands kai-parapara
officer apeha
officer apiha
officer arahi
officer awhiha
officers apiha mahi
official kiriwahina
official atoato
onus here
open principled trustworthy dialogue by rangatira with authority to commit their iwi kōrero rangatira
opinion huatau
option kōpeka
oral agreement kirimana a-waha
organisation mahi whakaharere
parent heinga
parole kupu pono
partitions mahi wehewehe paanga whenua
partner hoa pātui
partnership kupu ā-noho tahi
partnership mahi tahi
partnership agreement kirimana hoa pakihi
patent ārai
penalise hara tautuku
pension claim kerēme penihana
perjurer kai oati teka
permanent member mema tawhito
perpetuity mō ake tonu atu
person of māori descent māori
petition kuputono
petitioner kai inoi
petitioner kaipitihana
plea in mitigation inoi whakangāwari i te taumaha o te whiu
pleadings inoitanga
police constable katipa pirihimana
police detention legal assistance kaupapa āwhina i te tangata kua mauheretia e te rōpū pirihimana
police magistrate kaumātua whakarite
politician kaitorangapu
power awe
power hono
power maru
powers kawe mana
powers mana
preamble kupu whakamahuki
preamble kupu whakamarama
pre-emption mana hoko
preliminary agreement kirimana whakataki
preliminary remarks kupu timatanga
prescribed huarahi e whakaritea ana
prestige ihi
preventive detention mau ki te herehere
principal agent kai mahi
principles of the treaty mātāpono o te tiriti
prior powers mana turaki
prison sentence mauhere hāmene
privy council kaunihera a te kuini o ingarangi
pro se mona ake
probation officer matakana
pro-bono kore-utu
procedure huarahi
procedure manatūnga
promise kupu
promise kupu pūmau
property mea
property occupancy agreement kirimana-ā-rawa ahikā
proposal marohi
prosecutor kaiwhakapa hē
prosecutor kaiwhiu
protest mautohe
protocol kawa
prove hāpono
provision kupu whakarite
provisional taxpayer kaiutu tāke taurangi
proviso kupu here
public accountant kaute a te katoa
public trustee kaitiaki mō te katoa
public works mahi nunui
purchase mahi hokohoko
purchase agreement kirimana hoko
purposes huarahi whakamahi
queen kuini
queens mother matua-kuini
queenship kuinitanga
racism mahi kāikiri
reasonable care āta whakaaro
recitation karakia
record mauhanga
recreation hākinakina
recreation mahi a rēhia
refugee hunga whakaruru
registrar kai tuhituhi
registrar kairēhita
registrar kai rēhita
reign kingi
release from tapu kokiro
rentor kai rēti
repent me muru i ōna hara
representation kanohitanga
representation momo āhua
request inoi
resident magistrate kaiwhakawā tūturu
resident magistrates court kooti whakawā
resource management hua o te taiao
respondent kaiwhakautu
responsibilities herenga
retrospective hoki whakamuri
revenue moni e hua ana
reverse āhua rereke te whakatau
review arotake
review āta tirotiro
right mana motika
right of first refusal mana whakahe tuatahi
right of renewal mana whakahou
sacred covenant kāwenāta tapu
schedule kupu apiti
sea shore matāwhanga
seal hira
seal hīra
seal hiri
secretariat mahi hekeretari
secretary hekeretare
secretary hekereteri
sedition hitihiona
seize hopukina
select committee kōmiti paremata
select committee kōmiti whāiti
select committee kōmiti whiriwhiri
self-defence ārai mate whaiaro
sell hokonga
sell without a legal right hoko pokanoa
sentence of the court kupu a te kōmiti -whakawā
serious crimes hara kikino
servant hāwini
service hoatutanga
session huinga
sexual offence hara taihema
sexual violation koeretanga
share hea
sharing manaakitanga
sheriff heriwhi
short-term investment haumi popoto
sign haina
sign hina
signatories hunga hanga
signatory kaihaina
site visit hīkoi
sitting huihuinga
sitting huihuinga o te paremete
small claims tribunal kōti mo ngā take iti
social contract kirimana ā-noho
social worker kaimahi-ā-iwi
sold hokona
solidarity kotahitanga
soundly-based knowledge and ways of acquiring this mātauranga
sovereign moni koura
sovereign ariki tamaaroa
sovereign ariki tamaroa
sovereign ariki tapairu
sovereignty mana ariki
space in front of a community or tribal meeting house marae
speaker māngai o te whare
speaker kaihautū
speaker kaikōrero
special constable katipa-pehiara
specialist court kōti mātanga
spell mākutu
spy kaitutei
squatter hao whenua
squatter kainoho kōkuhu
statutory authority mana o te ture
stood down hiki poto
store had been broken into kua pakaru te whare
stray animal kararehe taka noa
strike haupatu
sub judice i raro i te mana o te kōti
subdivision ekaeka
sub-tribe hapū
succession kairiiwhi ki ngā whenua
succession mahi kāiriiwhi
succession to the interest of… kairiiwhi mo te paanga o
successors kairiwhi
successors kaiwhakakapi
summary jurisdiction mana whakatau
summary jurisdiction mana whakatau inamata
summary offence hara whakapae
summary offence hara whakawā wawe
summary offence hara whakawā-a-tiati
summon hāmenehia
summoned karerotia
superintendent huparitene
supervision mahi tirotiro haere
supplementary order paper kōrero tāpiri
suppliers kaiwhakarato
suppliers or purchasers kaihoko
supreme hupirimi
supreme authority mana nui
supreme court hupirimi kōti
supreme court kōmiti nui
supreme court kooti huperimi
survey āta ruritia
survey plans mahere ā-rohe
surveyor kai rūri wenua
surveyor kai rūri whenua
surveyor kai ruuri whenua
surveyor kai ruri
surveyor kai rūri
surveyor kai ruuri
telegram karere
tenant kaireti
terms herenga kirimana
test case kēhi matua
testator kai kawenata
testator kaitukuwira
threats kupu whakamataku
threats mahi whakawehi
title apa
title to land by occupation ahi kā
trade hokohoko
traffic offence hara motokā
transcript kape tuhi
trap hīnaki
trap kokoti kupenga
trap korotete
treason hara ki te kuini
treason kaikaiwaiū
treasurer kai tiaki moni
treaty of waitangi kawenāta o waitangi
trespass haranga
trespass hēnga
trespass kaihaumi
trust māra
trustee kaiaupaki
trustee matapopore
trusteeship mana kaitiakitanga
umpire amupaea
unauthorised kore whiwhi whakaaetanga
unauthorised occupation kore take
unclaimed money moni kāore he tangata e taunaha
unconditional kore here
unconditional korehere
unconstitutional koreture
undertaking hinonga
unethical makihuhunu
united kingdom kiingitaanga huihui
unreasonable kutikuti
vagrant hākoke
vagrant kaiparo
vagrant kaipāwe
validation court kōti whakapūmau take tika
valuer kaiwhirwhiri utu
verbatim ā kupu
verbatim ā waha
verdict of the jury kipono a te huuri
versus ki
vested kua riro
veterans hōia koroheke
victim ika
victim mārurenga
violent crime hara kaikoka
visa kōkota
void kāore i te whai mana
void manakore
volunteer kaitūao
waitangi tribunal claim kireme
wandering fire ahi tere
ward of court mataporenga
warden kai tiaki ture
warrant of arrest mana hopu tangata
warrant to seize property mana munu rawa
welfare officer āpiha toko i te ora
without prejudice kaua e takahi
without prejudice i runga i te kore whakawā wawe
witness kai whakaatu
witness kaiwhaki
witness kai-whaki
witness kaimataara
witness kite mata
witness kite rawa
witness kite
witness kitea
witness mataara
witness statement kōrerorero
worthless kua kore noaiho he wāriu
your honor e te tumuaki
youth court kōti rangatahi
youth court kooti a te taiohi