Akoranga mōkitokito | papawai 012_600

akoranga mōkitokito | papawai 012_600

id kupu eng
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14 e mihi ana mō tēnā thanks for that
15
16
17
18 engari mō tēnā not a chance
19
20
21
22
23
24