Akoranga mōkitokito - whakatau 031_600

akoranga mōkitokito | whakatau 031_600

from whakatau 144

ID whakatau affirmation source
1 ānana wow common use
2 te pai kē the very best common use
3 he tino pai koe you are so good common use
4 kino kē koe gee youre the one common use
5 tau kē nei this is so cool common use
6 taputapu fantastic common use
7 ka pai well done common use
8 karawhiua give it everything common use

from essential 1,440

ID te reo eng context
1 te the hifreq
2 e particle hifreq
3 i particle hifreq
4 he a, an, some hifreq
5 tēnā koe hello (to 1 other) greeting
6 he waka eke noa our shared resource whakataukī
7 nau mai haramai piki mai welcome welcome welcome greeting