Common greetings

mihi 01_96

u20718_01 kia rite
u20005_01 tēnā koe - thank you
u20053_01 tēnā kōrua - hello you two
u20672_01 tēnā koutou - hello
u20670_01 tēnā koutou katoa - hello everyone
u20229_01 ngā mihi o te wā - the greetings of the time

ohoreretanga 02_96

w00023_01 nā - so now
u20032_01 nā e hine - now girl
u20702_01 nā e kō - now girl
u20080_01 hika mā - gosh
u20010_01 nā e hika mā - now friends
u20714_01 kia ora - hello

ohoreretanga 03_96

u20024_01 tēnā koa - now please

u20600_01 tēnā koa e kara - now please friend

u20043_01 tēnā koa e koro - now please granddad

u20603_01 tēnā koa e kui - now please elderly woman

u20605_01 tēnā koa e pā - now please sir

u20695_01 tēnā koa e whae - now please aunty

ohoreretanga 04_96

w00303_01

u20026_01 ei e hika - hey friend

u20027_01 ei e hika mā - hey friends

u20028_01 ei e hoa - hey friend

u20029_01 ei e hoa mā - hey friends

u20606_01 ei e tama - hey son

ohoreretanga 05_96

w00126_01 tēnā - well then

u20030_01 ei e ipo - hey sweetheart

u20718_01 kia rite

u20602_01 ei e noti mā - hey babes

u20691_01 wī e hika - wow friend

u20045_01 nā e hika ka rawe - now friend choice

ohoreretanga 06_96

u20671_01 tēnā rā koutou - hello everyone

w00175_01 koutou - you

u20024_01 tēnā koa - now please

u20077_01 e mihi ana mō tēnā - thanks for that

u20200_01 kia ora mō tēnā - thanks for that

u20700_01 poiā e kare - booyah friend