Ngā Marae o Te Upoko o Te Ika

Marae Iwi Hapū
Hongoeka Ngāti Toa Rangatira
Waiwhetū Te Āti Awa