Ngā Marae o Waikato-Maniapoto

Marae Iwi Hapū
Aramiro Waikato-Tainui
Makaurau Te Ākitai Waiohua
Mangatangi Waiōhua
Te Haona Kaha Ngāti Hikairo
Te Kōpua Ngāti Maniapoto
Te Tokanganui a Noho Ngāti Maniapoto