Ngā Marae o Waikato-Tainui

Marae Iwi Hapū
Aotearoa Pa Ngāti Raukawa
Āruka Waikato-Tainui
Harataunga Ngāti Porou
Hia Kaitupeka Ngāti Maniapoto
Hikutaiā Ngāti Maru
Hinerangi Tawhaki Ngāti Raukawa
Hīona Ngāti Maniapoto
Horahora Waikato-Tainui
Hukanui Ngāti Wairere
Kahotea Ngāti Maniapoto
Kai a te Mata Ngāti Hauā
Kaiewe Ngāti Hikairo
Kakepuku Papakāinga Ngāti Maniapoto
Kaputuhi Pā Ngāti Maniapoto
Kerepeehi Ngāti Hako
Maketū Waikato-Tainui
Manaia Ngāti Pūkenga ki Manaia
Mangakaretu Ngāti Raukawa
Mangapeehi Pa Rereahu
Mangarama Ngāti Maniapoto
Mangatoatoa Ngāti Maniapoto
Maniaroa Ngāti Maniapoto
Matai Whetū Ngāti Maru
Matiti Pā Ngāti Raukawa
Maungatautari Waikato-Tainui
Maurea Waikato-Tainui
Mōkai Ngāti Raukawa
Mōkai Kainga Ngāti Hikairo
Mōkau Kohunui Ngāti Maniapoto
Mokoroa Ngāti Maniapoto
Mōtakotako Waikato-Tainui
Mōtiti Ngāti Maniapoto
Napinapi Ngāti Maniapoto
Ngā Tai e Rua Waikato-Tainui
Ngahutoitoi Ngāti Tara Tokanui
Ngātira Ngāti Raukawa
Ōkapu Waikato-Tainui
Ōkarea Waikato-Tainui
Ōngāroto Ngāti Raukawa
Oomaero Paa Ngāti Māhanga
Oparure Ngāti Maniapoto
Ōraeroa Waikato-Tainui
Ōrākau Pā Ngāti Raukawa
Otewa Pā Ngāti Maniapoto
Oturu Ngāti Maru
Paeahi Ngāti Hako
Papa o te Aroha Ngāti Raukawa
Parawera Ngāti Raukawa
Petania Ngāti Maniapoto
Pikitū Ngāti Raukawa
Pōhara Ngāti Raukawa
Pohatuiri Ngāti Maniapoto
Poihākena Waikato-Tainui
Pukerewa Waikato-Tainui
Pūrekireki Ngāti Hikairo
Rākaunui Ngāti Maniapoto
Rangiriri Pa Waikato-Tainui
Raungaiti Ngāti Hauā
Rāwhitiroa Ngāti Raukawa
Rengarenga Ngāti Raukawa
Rereamanu Ngāti Maniapoto
Reretēwhioi Waikato-Tainui
Ruapeka Ngāti Raukawa
Rukumoana Ngāti Hauā
Taharua Ngāti Tamaterā
Tāhuna Ngāti Te Ata
Tamapango Ngāti Raukawa
Tane Hopuwai Ngāti Maniapoto
Tangata Ngāti Raukawa
Taniwha Waikato-Tainui
Tapapa Ngāti Raukawa
Tārewānga Ngāti Maniapoto
Taupiri Waikato-Tainui
Tauranganui Waikato-Tainui
Te Ahoroa Ngāti Maniapoto
Te Ākau Waikato-Tainui
Te Awamārahi Waikato-Tainui
Te Hape Rereahu
Te Iti o Hauā Ngāti Hauā
Te Kauae Ngāti Maniapoto
Te Keeti Ngāti Maniapoto
Te Kōraha Waikato-Tainui
Te Korapatu Pā Ngāti Maniapoto
Te Kotahitanga Waikato-Tainui
Te Kotahitanga Ngāti Maniapoto
Te Kōura Putaroa Ngāti Maniapoto
Te Kumi Ngāti Maniapoto
Te Ōhākī Ngāti Hinerangi
Te Paea o Hauraki Pare Hauraki
Te Paemate Ngāti Maniapoto
Te Papa o Rotu Waikato-Tainui
Te Papatapu Waikato-Tainui
Te Puea Waikato-Tainui
Te Tihi o Moerangi Waikato-Tainui
Te Whakaaro Kotahi Ngāti Maniapoto
Tirohia Ngāti Hako
Tokikapu Ngāti Maniapoto
Tomotuki Ngāti Maniapoto
Tumutumu Ngāti Rāhiri Tumutumu
Tūrangawaewae Waikato-Tainui
Turitea Ngāti Maniapoto
Ūkaipō Ngāti Raukawa
Waikare Waikato-Tainui
Waikeri Waikato-Tainui
Waimiha Ngāti Maniapoto
Waingaro Waikato-Tainui
Waipapa Ngāti Hikairo
Weraroa Waikato-Tainui
Whakaaratamaiti Ngāti Raukawa
Whakamārama Ngāti Raukawa
Whanau Maria Ngāti Maniapoto
Whātāpaka Ngāi Tai