Whakatau māori | set 06_16 | 1,440 takirua ataata

31_96 pai kare - by golly 01

31_96 pai kare - by golly 02

32_96 tēnā iana - well then 01

32_96 tēnā iana - well then 02

33_96 he pono - its true 01

33_96 he pono - its true 02

34_96 koia rā - exactly 01

34_96 koia rā - exactly 02

35_96 āta koia - indeed 01

35_96 āta koia - indeed 02

36_96 koia - agreed 01

36_96 koia - agreed 02