Akoranga mōkitokito | papawai 005_600

akoranga mōkitokito | papawai 005_600

id kupu eng
01 he a an some
02 ke short vowel sound
03 he kapu kawhe he kapu tī rānei a cup of coffee or a cup of tea
04 mehemea if
05 tekau ten
06 me and
07 ne short vowel sound
08 āwhea when
09 he wera tēnei wai this water is hot
10 e rere pāpā go faster dad
11 pe short vowel sound
12 re short vowel sound
13 hinengaro mind
14 ka rawe excellent
15 nō whea koe where are you from
16 te the
17 we short vowel sound
18 ka mau te wehi awesome
19 whenua land
20 kete basket
21 nge a particle
22 whe short vowel sound
23 he waka eke noa a shared resource
24 me aha ahau what can i do